FRIENDS & ROSARIO ristorante

ŠPITÁLSKA 2
949 01 NITRA

Fina NR s.r.o.
Ľudovíta Čuláka 1626/11
949 01 NITRA
IČO:50 412 949
Obchodný register Okresného súdu Nitra vložka číslo: 41194/N

Tešíme sa na Vašu návštevu! / Looking forward to your visit! / In attesa della vostra visita!

Vaše objednávky prijímame na tel. čísle: 0918 374 132
We accept your orders on tel. number: 0918 374 132
Accettiamo i tuoi ordini su tel. numero: 0918 374 132

Vaše názory, pripomienky a komentáre môžete posielať na
You can post your opinions, and comments to
Le vostre opinioni, suggerimenti e commenti possono essere inviati a


info@rosarioandfriends.sk

FACEBOOK